Zateplení domů – ETICS

Zateplení domu, je v současné době standardem jak při stavbě nového domu, tak při zateplování domů starších. Zateplení domu Vám přináší mnoho ekonomických a technických výhod. Nižší náklady na vytápění, vysoká návratnost investice, odhlučnění domu, vysokou vnější ochranu domu, eliminaci negativních teplotních vlivů v konstrukci domu, zvýšení teploty obvodového zdiva a mnoho dalších. 

   V případě výstavby nového domu je dnes možné dům a jeho zateplení navrhnout tak, aby jeho spotřeba na vytápění byla velice nízká. Měla by být v hodnotách pod 20 kWh na metr čtvereční za rok. Rodinný dům s plochou 150 m2 by tak za rok spotřeboval na vytápění 3000 kWh. To při vytápění plynem znamená částku 6000 kč ročně (při cenách plynu roku 2018). Protože se do budoucna dá předpokládat růst cen energií, je zateplení domu investicí s vysokou návratností. Protože návratnost také souvisí s kvalitou použitého zateplovacího materiálu a jeho životností, je dobré již dopředu vědět na co si při výběru zateplení dát pozor. 

Zatepleni fasády domu

Čtyři hlavní body kvalitního zateplení

   Maximalizace výhod zateplení spočívá na těchto čtyřech základních bodech.

  • Kvalita projektu
  • Kvalita materiálů a jejich vzájemná součinnost
  • Kvalita provedení realizační firmou
  • Dodržení systémového řešení

   

Kvalita a životnost zateplovacího systému 

    V Evropské Unii a tím pádem i v českém právním řádu jsou stanovené podmínky prokazování technických parametrů zateplovacích systémů (ETICS). Pokud jsou tyto parametry splněny, může příslušná certifikační autorita udělit technické posouzení (ETA), na jejímž základě může výrobce zateplovacích systému uplatňovat označení ETICS v rámci Evropské Unie a umístit na své výrobky značku CE. Jednotlivé státy EU mohou tyto pravidla ještě zpřísnit, což se v České Republice neuplatnilo. Pro lepší orientaci zákazníka, byly zateplovací systémy organizací Cech pro zateplování budov rozděleny podle dosažených vlastností, které mohou ovlivnit životnost a užitnou hodnotu. Jedná se o vlastnosti jako propustnost povrchového souvrství pro vodní páru, odolnost armovaného souvrství proti vzniku trhlin při protažení, bezpečnost montáže kotvících prvků apod). Zateplovací systémy, které splňují přísné požadavky CZB, tak mohou získat Osvědčení o kvalitativní třídě A. Zateplovací systémy s tímto označením dávají větší jistotu pro dosažení dlouhodobé životnosti.

 

Systémová řešení a kvalitní provedení

Důležité komponenty ETICS jsou podrobovány náročným zkouškám nejen jednotlivě, ale také jako celý systém. Výsledná kvalita celého systému je založena na vzájemném spolupůsobení komponentů. Na základě platné evropské Směrnice o stavebních výrobcích jsou výrobci a distributoři ETICS povinni uvádět na trh kompletní ETICS včetně všech komponentů. Znamená to, že systémy v necertifikovaném složení nemusí dosahovat potřebných parametrů pro dlouhodobou životnost a také není možné následně vyžadovat plnění zákonných záručních lhůt při projevení závad.

Výrobci systému jsou také povinni mít zpracované řešení detailů připojování ETICS na stavební otvory a konstrukce, prostupy stavební konstrukcí, upevňování předmětu na ETICS jako jsou prvky osvětlení, markýzy, rolety, zábradlí.

Kvalita řešení detailů a komponentů má také zásadní vliv na životnost celého systému ETICS. Většina vad při aplikaci ETICS se projevuje v podcenění nutnosti kvalitního řešení uvedených detailů. Úspěšná aplikace zateplovacího systému záleží na mnoha okolnostech. Renomovaní výrobci zateplovacích systémů nabízejí i řadu bezplatných služeb, aby byla zajištěna bezchybná funkčnost jejich systémů. Své služby poskytují jak majitelům domů, tak i prováděcím stavebním firmám. Mezi tyto patří: vizualizace barevného ztvárnění fasády, poradenství po celou dobu zateplování, dohled při provádění zateplení, pomoc s řešením technických detailů záruční a pozáruční servis.

 

Close Menu